Consfătuirile județene ale profesorilor de religie din cadrul I. Ș. J. Călărași

Cu arhiereasca binecuvântare a Preasfințitului Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, preacucernicii preoți din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Călărași, alături de profesorii de religie, au participat miercuri, 27 septembrie 2023, ora 12.00, în Sala de ședințe a Liceului Agricol ”Sandu Aldea” Călărași la consfătuirile județene ale disciplinei (Centrele Călărași și Lehliu). În aceeași zi, începând cu ora 15.00 au avut loc la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” consfătuirile județene cu preoții / profesorii de religie din Centrul Oltenița

La discuții au participat: domnul Vasile Timiș (Inspector General la Ministerul Educației), Pr. Jambore George (Sectorul Teologic-Educaţional al Patriarhiei Române), Pr. Rusu Manuel (consilier cultural din partea Centrului Eparhial), dna. Prof.  Roxana-Natalia Pațurcă (Inspector Școlar General al I.Ș.J. Călărași), dl. Prof. Călin Nicușor (Inspector Școlar General Adjunct al I.Ș.J. Călărași).

Pe agenda de lucru a întâlnirilor s-au regăsit teme de interes curricular, diverse și complexe:

 • Diagnoza procesului educațional, pentru anul școlar 2022-2023, diseminarea activităților de bună practică și identificarea priorităților pentru anul școlar 2023-2024;
 • Aplicarea curriculumului național: planuri-cadru, programele și manualele școlare în vigoare; proiectarea curricular, conform structurii anului școlar 2023-2024, aprobată de OM nr. 3800/2023;
 • Formarea continuă a profesorilor de religie, prin programele de formare derulate de către Ministerul Educației în parteneriat cu casele corpului didactic și prin programele oferite în cadrul facultăților de profil;
 • Prezentarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a XI-a, în anul școlar 2023-2024;
 • Elaborarea și implementarea de programe / proiecte / activități de abilitare curriculară pe discipline / niveluri de studiu, cu accent pe: proiectare curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la examenele naționale și în cadrul competițiilor școlare;
 • Prezentarea cadrului normativ care reglementează organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii claselor a VIII-a și a admiterii în învățământul liceal și profesional, în anul școlar 2023-2024;
 • Ordinul nr. 4150/29.06.2022 pentru aprobarea cadrului de competențe digitale ale profesionistului din educație;
 • Ordinul nr. 3750/20.02.2023 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de evaluare în mediul on-line a performanțelor școlare și a competențelor elevilor;
 • Desfășurarea și rezultatele concursurilor de specialitate în anul 2022-2023;
 • Propuneri privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare naționale și regionale în anul școlar 2023-2024.
 • Alte teme de dezbatere, în funcție de specificul disciplinei / domeniului și de nivelul de învățământ.

 

 

A consemnat Pr. Prof. Mișu SPIROIU, inspector de religie în cadrul I.Ș.J. Călărași

Related Posts

Sari la conținut