Concurs interjudeţean cu tematică religioasă de creație plastică

Concurs interjudeţean cu tematică religioasă de creație plastică

Ediţia a III – a

An şcolar 2012 – 2013

TEMA CONCURSULUI:

2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena în Patriarhia Română

Organizat cu binecuvântarea Preasfinţitului VINCENŢIU Episcopul Sloboziei și Călăraşilor

PARTENERI:

– Episcopia Sloboziei și Călărașilor

– Centrul Cultural Ionel Perlea – Slobozia

– Uniunea Artiştilor Plastici – Slobozia

– Protopopiatul Slobozia

– Protopopiatul Călărași

– Protopopiatul Urziceni

– Protopopiatul Feteşti

– Protopopiatul Olteniţa

– Protopopiatul Lehliu

– Inspectoratele şcolare judeţene, reprezentate de inspectorii de religie.

COORDONATORI:

– Pc. consilier cultural, Pr. Manuel Rusu

– Pc. insp. cultural, Pr. Constantin Pătrașcu

– Gheorghe Petre, președinte al UAP Ialomița

COLABORATORI:

– Ppcc protopopi ai celor 6 protopopiate, preacucernicii insp. de religie ai județelor Ialomița și Călărași (PC Dragoş Stanciu, respectiv PC Puişor Arcadie Alin) şi profesorii de educaţie plastică ai şcolilor respective.

ARGUMENT

Anul 2013 a fost consacrat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena în Patriarhia Română.

Împăratul Constantin cel Mare este una din personalităţile de seamă din istoria universală. Până la el, Biserica a îndurat grele persecuţii din partea împăraţilor romani. Convertirea lui la Creştinism a însemnat o mare cotitură în istoria acestuia, căci, prin publicarea edictului de toleranţă religioasă de la Milano (Mediolanum) din luna ianuarie, anul 313, Împăratul Constantin a asigurat Bisericii deplina libertate în tot Imperiul Roman. Biserica intră, de acum înainte, într-o perioadă de înflorire şi progres în „secolul ei de aur”.

De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2013 să fie dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Maica sa Elena, cu prilejul împlinirii a 1700 de ani de la emiterea acestui important edict de toleranţă religioasă de la Milano.

În acest demers se înscrie și concursul de creație plastică, având ca temă în anul curent, 2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena în Patriarhia Română, acțiune, în cadrul căreia, copiii sunt chemați să ne arate cum îi văd ei, cu neîntinate priviri, pe Dumnezeu și pe Sfinții Săi.

A fost aleasă arta ca modalitate de manifestare, pentru ca mesajul ei să treacă dincolo de barierele vârstei şi să fie articulat cu limbajul universal prin care, de 2000 de ani, oamenii Îl cunosc şi Îl slăvesc pe Făcătorul lor.

SCOPURI:

– Exprimarea, prin intermediul creației plastice, a sentimentului religios prezent în sufletele copiilor;

– Identificarea, stimularea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări plastice cu temă religioasă.

OBIECTIVE:

– motivarea exprimării sentimentelor religioase ale elevilor prin artă, a cât mai multor elevi din județele Ialomița și Călărași;

– promovarea, în toate parohiile Episcopiei noastre, pe perioada desfășurării proiectului, a rolului important pe care Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena l-au avut în istoria Bisericii, avându-se în vedere şi modalităţile prin care ei sunt cinstiţi de creştinii ortodocşi;

– îmbogățirea cunoștințelor despre viaţa şi activitatea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, pentru un număr cât mai mare de copii și tineri, elevi şi membri ai grupurilor de catehizare parohială, care vor fi implicați în activitățile proiectului pe întreaga sa perioadă de desfășurare;

– cultivarea sensibilității artistice a școlarilor.

GRUP ŢINTĂ:

– elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal din Episcopia Sloboziei și Călărașilor

– cadre didactice de religie şi profesorii de educaţie plastică ai şcolilor respective.

PERIOADA DERULĂRII CONCURSULUI:

15 martie – 06 iunie 2013

SECȚIUNI[1]:

I . Învățământ religios – ciclul primar

● compoziție plastică(desen/ pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă.

● colaj (hârtie colorată, textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă.

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale

II. Învățământ religios – ciclul gimnazial

● compoziție plastică( desen/ pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă.

● colaj (hârtie colorată, textile, fire, materiale din natură) cu tematică religioasă.

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale

III. Învățământ religios – ciclul liceal şi învățământul teologic preuniversitar

● compoziție plastică (desen/pictură, tehnică la alegere) cu tematică religioasă

● icoane pe sticlă, lemn sau alte materiale

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE

1. Formularul de înscriere – (Anexa 1) va fi completat de către fiecare cadru didactic de religie/preot/profesor de educaţie plastică (cu rugămintea de a respecta termenul limită, redat mai jos).

2. Lucrările elevilor trebuie să respecte tema dată[2], să fie pe foi A4 sau A3 (cu excepția icoanelor), utilizând materiale și tehnici de lucru la alegere.

3. Lucrările se vor eticheta pe verso în colțul din dreapta jos, după modelul anexat:

Titlul lucrării:

Numele și prenumele elevului:

Clasa:

Școala:

Cadrul didactic/ preotul îndrumător:

Localitatea:

Protopopiatul:

4. Lucrările vor fi trimise odată cu fișele de înscriere, la sediul protopopiatului de care aparține fiecare parohie sau şcoală (parte integrantă a unei parohii).

5. Un cadru didactic/ preot poate participa, prin elevii săi, cu câte lucrări consideră.

6. Vor fi luate în considerare doar lucrările realizate de elevi. Se va urmări în mod deosebit: respectarea și încadrarea lucrării în tema propusă, originalitatea și imaginația elevilor, gradul de acoperire a foii, acuratețea lucrării.

7. Nu se restituie lucrările elevilor participanți.

8. Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III și mențiuni pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă. Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanți și profesorilor de arte şi religie/ preoților îndrumători, care vor fi selectaţi pentru faza pe Episcopie. Totodată, şi protopopiatele sunt îndemnate să acorde diplome de participare pentru toţi elevii care vor trimite lucrări, precum şi colportaj religios.

9. Se va organiza o expoziție în incinta Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea din Slobozia, jud. Ialomița, cu toate lucrările selectate pentru faza pe Episcopie.

10. Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail: manuel.rusu@yahoo.com sau la telefon 0726 135 258 – Pr. Consilier cultural, Manuel RUSU.

Nu se admit contestații.

Nu se percepe taxă de participare costurile fiind suportate de ESC, Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea din judeţul Ialomiţa, precum şi alţi parteneri.

PROGRAM DE DESFĂȘURARE ȘI MONITORIZARE

♦ Monitorizarea se va realiza continuu de către iniţiatorii şi coordonatorii proiectului.

♦ Proiectul se va desfăşura în perioada 15 martie -06 iunie 2013, cuprinzând următoarele etape:

I. Etapa de proiectare şi mediatizare (15 martie – 19 aprilie 2013)

– promovarea proiectului de parteneriat:

la nivel naţional prin site-urile Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor (www.sf-esc.ro), publicaţiile eparhiale și pe site-urile celor 6 protopopiate;

la nivel local prin Cercul pedagogic, Ședințele din cadrul protopopiatelor şi prin mass-media locală;

la nivelul şcolii prin Comisiile metodice, Consiliul profesoral, şedinţele cu părinţii etc.

Sectorul Cultural al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor va informa Inspectoratele Şcolare judeţene, (Inspectorii de religie din județe), directorul Seminarului Teologic Ortodox Ioan Gură de Aur din Slobozia, protopopii celor șase protopopiate şi, implicit, toţi preoţii eparhiei, mai ales cei care au format grupe de copii, pe vârste, pentru programul catehetic al Patriarhiei Române Hristos împărtăşit copiilor, asupra condițiilor de participare.

Aceștia vor transmite informația și formularul cadrelor didactice din unitățile școlare și preoților, care le vor prezenta elevilor.

II. Etapa de înscriere şi de desfăşurare a Concursului de creație artistică – 22 aprilie (luni)- 29 mai(miercuri) 2013

– înscrierea participanţilor pe baza fişei de înscriere;

– realizarea lucrărilor;

– trimiterea lucrărilor către protopopiate;

De la protopopiate, toate lucrările (cu excepţia celor care nu corespund temei) vor fi trimise la sediul Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea (B-dul Matei Basarab, nr. 26, Slobozia, Judeţul Ialomiţa), până la data de 29 mai 2013 – numele fiecărui participant fiind trimis Sectorului Cultural, prin intermediul unor liste întocmite de fiecare protopopiat în parte, în ordine alfabetică şi cu diacritice, pe cicluri de învăţământ, pe adresa manuel.rusu@yahoo.com – şi predate prin proces verbal de predare – primire.

Din juriul care va participa la faza pe protopopiate, va trebui să nu lipsească un profesor de educaţie plastică, desemnat, la fiecare dintre cele 6 protopopiate, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, respectiv Călăraşi, conform cu punctul III. Etapa de evaluare.

– verificarea și repartizarea lucrărilor pe secțiuni de către Comisia de organizare și jurizare;

– deschiderea expoziției la Centrul Cultural Ionel Perlea din Slobozia (în perioada 29 mai 2013 – 6 iunie 2013, când va avea loc vernisajul expoziţiei şi înmânarea premiilor).

III. Etapa de evaluare – jurizarea la Protopopiate se va face la data de 27 mai 2013 (luni), iar la Centrul CulturalIonel Perlea, la data de 4 iunie 2013 (marţi)

Stabilirea membrilor juriului:

Fiecare comisie va avea trei membri, după cum urmează:

A. Învățământ religios – ciclul primar: trei profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul primar, unul (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

B. Învățământ religios – ciclul gimnazial: trei profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul gimnazial, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

C. Învățământ religios din ciclul liceal și învățământul teologic preuniversitar: doi profesori de religie, cu experiență de predare în ciclul liceal, un preot, de preferință un absolvent de master, secția Liturgică, un (sau cel mult trei) profesor(i) de educaţie plastică și pc. protopop al respectivului protopopiat.

D. În cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia vor fi desemnați și pc. director, un profesor de Liturgică și protopopul Sloboziei.

• Criteriile de evaluare pentru fiecare comisie vor fi stabilite de la început de către profesorii/ preoții evaluatori, ținându-se cont de grupa de vârstă din care face parte fiecare concurent.

Criterii: – relevanța la cerință (încadrarea în tema propusă), cromatică, canonicitatea lucrării, respectarea erminiilor (pentru ciclul liceal), calitatea execuției.

Componenţa juriului, la etapa eparhială:

– dl. director Gheorghe Petre, preşedinte al UAP Ialomiţa

– dna director Doina Roşca

– pc preot consilier cultural Rusu Manuel

– pc preot ins. Catehizare Constantin Pătraşcu

– pc preot insp. Dragoş Stanciu

– pc preot insp. Arcadie Puişor

IV. Etapa de premiere:

Protopopiatele vor premia câştigătorii locurilor I, II, III şi Menţiune, în perioada 28-31 mai 2013.

La data de 6 iunie 2013 (joi), ora 1200, la Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea, când va avea loc şi vernisajul expoziţiei concurs de icoane, premiile vor fi înmânate de către Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.

Evenimentul premierii va fi mediatizat corespunzător.

Pentru fiecare secțiune se vor acorda premiul I, premiul II, premiul III și o mențiune. Vor fi dăruite ca premii cărţi, având caracter religios, și sume de bani, astfel:

Premiul I – 800 LEI

Premiul II – 600 LEI

Premiul III – 400 LEI

Mențiune – 200 LEI.

Centrul Cultural Ionel Perlea va contribui cu suma de 2000 lei, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor cu suma de 1000 lei, iar cele 6 protopopiate cu suma de 500 lei fiecare.

REZULTATE:

– aproximativ 900 de elevi din județele Ialomița și Călărași vor participa la acest proiect;

– aproximativ 1 400 de copii și tineri, membri ai grupurilor de catehizare parohială, vor fi implicați în activitățile proiectului pe întreaga perioadă de desfășurare;

– se vor realiza aproximativ 900 de lucrări de creație plastică cu tema 2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena în Patriarhia Română.

Consilier Cultural: Pr. Rusu Manuel

Director Centru Cultural Ionel Perlea: D-na Doina ROŞCA

[1] Copiii au dovedit de fiecare dată originalitate. La rubrica Secţiuni, tehnica aleasă este la alegere. Nu vor fi excluse lucrările făcute din alte materiale decât cele sugerate de noi.

[2] Sugerăm, deşi fără caracter obligatoriu, desene, pictură religioasă, icoane, care să redea, într-o formă proprie de exprimare sau clasică, Sf. Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer, Aflarea şi Înălţarea Sf. Cruci la Ierusalim, Sinodul I ecumenic etc. Desigur, aceste sugestii au doar caracter orientativ. Va fi apreciată şi originalitatea participanţilor, cu singura condiţie ca lucrările să se încadreze în tema propusă.

[files]

Related Posts

Sari la conținut