161 de ani de la Unirea Principatelor Române

Ziua de 24 ianuarie 2020 a fost pentru întreaga suflare românească un
prilej de mare bucurie la împlinirea celor 161 de ani de la Unirea
Principatelor Române, Moldova (Moldovlahia) și Țara Românească (Ungrovlahia),
de la 24 ianuarie 1859, sub conducerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Și Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Protopopiatul
Călărași a adus un prinos de rugăciune și mulțumire lui Dumnezeu pentru  binefacerile primite în acești ani de la Mica
Unire.

A fost oficiat Te-Deum-ul și parastasul pentru toți făuritorii micii uniri
și în special pentru Mitropoliții Sofronie Miclescu al Moldovei și Nifon al
Țării Românești, precum și pentruDomnitorul Alexandru Ioan Cuza. Adunarea electivă
aMoldovei din 5 ianauarie 1859 de la Iași, prezidată de Mitropolitul Sofronie
Miclescu, l-a ales Domnitor pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, iar în ziua de 24
ianuarie 1859, după participarea tuturor deputaților la slujba de Te Deum
oficiată în Catedrala Mitopolitană din București, Adunarea electivă din Țara
Românească, prezidată de Mitropolitul Nifon, a ales în unanimitate pe
Domnitorul Moldovei, Alexandru Ioan Cuza, ca Domn și al Țări Românești. Toți
deputații au depus jurământ cu mâna pe Sfânta Evanghelie și sărutând Sfânta
Cruce în fața icoanei Preasfintei Treimi.

La finalul acestei activități culturale toți cei prezenți au cântat imnul Hora Unirii, versurile aparținând
poetului Vasile Alecsandri.

A consemnat Părintele
Achim C.Vergil-Marian, preot II la Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel-Călărași.

Related Posts

Sari la conținut