Consfătuirile naționale ale inspectorilor de religie (14 – 17 septembrie 2023, Arad)

În perioada 14-17 septembrie 2023, Eparhia Aradului a găzduit Consfătuirea națională a inspectorilor școlari pentru disciplina Religie.

Cu arhiereasca binecuvântare a Preasfințitului Părinte VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, preacucernicii părinți Prof. Mișu SPIROIU, inspector de religie în cadrul I.Ș.J. Călărași și Prof. Marian ION, inspector de religie în cadrul I.Ș.J. Ialomița au participat la ședințe.

Întâlnirea a debutat la data de 14 septembrie 2023, la Colegiul Economic din Arad, unde au fost prezenți și ierarhii arădeni, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Au participat reprezentanți ai Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române, delegat fiind pr. George Jambore, consilier patriarhal și reprezentanții Ministerului Educației: dl. prof. univ. dr. Vasile Timiș, Inspector general pentru disciplina Religie, dl. Romeo Moșoiu, consilier al Ministrului Educației; Protos. Dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, Prof. Veronica Sirca, inspector de Religie în cadrul I.Ș.J. Arad, Prof. Monica Băltărețu, Directorul Colegiului Economic din Arad, coordonatorii disciplinei din întreaga țară, reprezentanții cultelor religioase, dar și experții domeniului pedagogiei și psihologiei școlare.

În prezidiu, s-au aflat Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, dl. prof. Marius-Sorin Göndör, Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Arad, Pr. conf. univ. dr. Vasile Pop, din cadrul Universității de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad și Pr. lect. dr. Filip Albu din partea facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” și a Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad.

În deschidere, Corurile Seminarului Teologic Ortodox din Arad au interpretat cântări religioase.

Pe agenda de lucru a întâlnirilor s-au regăsit teme de interes curricular, diverse și complexe:

  • Diagnoza procesului educațional, pentru anul școlar 2022-2023, diseminarea activităților de bună practică și identificarea priorităților pentru anul școlar 2023-2024;
  • Aplicarea curriculumului național: planuri-cadru, programele și manualele școlare în vigoare; proiectarea curricular, conform structurii anului școlar 2023-2024, aprobată de OM nr. 3800/2023;
  • Formarea continuă a profesorilor de religie, prin programele de formare derulate de către Ministerul Educației în parteneriat cu casele corpului didactic și prin programele oferite în cadrul facultăților de profil;
  • Prezentarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a XI-a, în anul școlar 2023-2024;
  • Elaborarea și implementarea de programe / proiecte / activități de abilitare curriculară pe discipline / niveluri de studiu, cu accent pe: proiectare curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la examenele naționale și în cadrul competițiilor școlare;
  • Prezentarea cadrului normativ care reglementează organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii claselor a VIII-a și a admiterii în învățământul liceal și profesional, în anul școlar 2023-2024;
  • Ordinul nr. 4150/29.06.2022 pentru aprobarea cadrului de competențe digitale ale profesionistului din educație;
  • Ordinul nr. 3750/20.02.2023 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de evaluare în mediul on-line a performanțelor școlare și a competențelor elevilor;
  • Desfășurarea și rezultatele concursurilor de specialitate în anul 2022-2023;
  • Propuneri privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare naționale și regionale în anul școlar 2023-2024.

 

Au consemnat preacucernicii părinți Prof. Mișu SPIROIU, inspector de religie în cadrul I.Ș.J. Călărași și Prof. Marian ION, inspector de religie în cadrul I.Ș.J. Ialomița

Related Posts

Sari la conținut