Rugători prin lăcașuri sfinte din Oltenia și Ardeal

Cu arhiereasca binecuvântare a Preasfințitului Părintelui nostru Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Călărași, Protopopiatul Călărași, a organizat un pelerinaj la mai multe mânăstiri din Oltenia și Ardeal în zilele de 24-25  octombrie 2022, cu un număr de 57 de pelerini.

Am vizitat următoarele:

Mânăstirea Iezer (cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Schimbarea la Față și Sfântul Cuvios Antonie de la Iezer), din județul Vâlcea. Este atestată documentar din  anul 1552, fiind ctitoria voievodului Mircea Ciobanul și a soției sale, Doamna Chiajna. Pelerinii au adus prinos de rugăciune și mulțumire Sfântului Cuvios Antonie de la Iezer, cel ce la vârsta de 64 de ani alege viața monahală, nevoinduse la această mânăstire până la vârsta de 92 de ani. Este pomenit cu mare cinste, în fiecare an, în ziua de 23 noiembrie;

Mânăstirea Cozia (cu hramul Sfânta Treime și Adormirea Maicii Domnului) din județul Vâlcea, din secolul XIV, unde am adus prinos de recunoștință marelui voievod Mircea cel Bătrân, întemeietor de Țară și ctitor al acestei mânăstiri, precum și Monahiei Teofana, (Teodora-mama Voievodului-Martir Mihai Viteazul, întregitorul de Țară). Biserica-bolniță, cu hramul Sfinții Apostoli, a fost zidită între anii 1542-1543 de Petre Voievod, numit și Radu Paisie. La Cozia, Mardarie Cozianul alcătuiește în 1696 ”Lexiconul slavo-român”. Tot aici, în Cerdacul lui Mircea, din corpul de chilii dinspre Olt, a scris Grigore Alexandrescu poezia ”Umbra lui Mircea la Cozia”;

Mânăstirea Prislop (cu hramul Sfântul Ioan Evanghelistul și Înălțarea Sfintei Cruci), din județul Hunedoara, este ctitorită, conform tradiției, de către Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana. Ne-am recules la mormântul Sfântului ArdealuluiIeromonahul Arsenie Boca;

Mânăstirea Lainici (cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului), din județul Gorj, ctitorită, tot după tradiție, de Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, în secolul al XIV-lea, ce ridică aici un schit din lemn. Aici am primit binecuvântarea Maicii Domnului prin icoana Grabnic Ascultătoarea și ne-am închinat sfintelor moaște ale Sfântului Cuvios Irodion, supranumit Luceafărul Lainiciului sau Luceafărul Olteniei. La această mănăstire am fost găzduiți peste noapte. A doua zi toți pelerinii am participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;

Mânăstirea Polovragi  (cu hramul Adormirea Maicii Domnului), din județul Gorj, ctitorită în jurul anului 1505, de Radu Comisul și Pătru Spătarul. Mănăstirea a fost loc de organizare a oastei lui Tudor Vladimirescu. Complexul mânăstirii conține și biserica-bolniță cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae., ctitorită între anii 1732-1738. Este unica mănăstire din țară a cărei pictură de pe fațada pridvorului reprezintă o parte din mânăstirile atonite;

Peștera Polovragi din județul Gorj. Se găsește în Munții Căpățânii, pe malul Oltețului. În conștiința localnicilor se păstrează o vie credință conform căreia, liderul spiritual al geto-dacilor, Zalmoxe, ar fi locuit în Peștera Polovragi. Între anii 1505-1968 peștera a fost loc de asceză pentru călugării din zonă;

Mânăstirea Cotmeana (cu hramul Buna Vestire și Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul) din județul Argeș. Este considerată cea mai veche vatră monahală din Țara Românească, fiind datată din anul 1292. La Cotmeana se află cel mai vechi clopot din Țara Româească, donat mânăstirii de Jupân Dragomir în anul 1385. În biserica monument istoric se păstrează portretele lui Mircea cel Bătrân și Petru Cercel.

La toate mânăstirile, pelerinii, s-au rugat și au cântat pricesne, precum și troparele hramurilor respective.

În drum spre casă, pelerinii au participat la o evaluare a cunoștințelor dobândite în cele două zile de pelerinaj. Toți participanții au fost încântați de locurile sfinte vizitate, exprimându-și dorința de a reveni pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, pline de credință, istorie și românism. La final toți pelerinii au primit din partea organizatorului iconițe, metaniere, CD-uri cu conținut duhovnicesc, cărți de rugăciuni ș.a..

A consemnat Părintele Achim C.Vergil-Marian, preot II la Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Călărași.

Related Posts

Sari la conținut