Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Călărași. Pelerini pe meleaguri târgoviștene

Cu arhiereasca binecuvântare a Preasfinției Sale Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Călărași, Protopopiatul Călărași, a organizat, în ziua de 30 aprilie 2022, un pelerinaj la câteva mânăstiri din Arhiepiscopia Târgoviștei, cu un număr de 58 de enoriași. Au fost vizitate următoarele obiective religioase:

Catedrala Mitropolitană din Târgoviște (cu hramul Înălțarea Domnului). Ctitorie a Sfântului Voievod Neagoe Basarab și sfințită în anul 1520, biserica trece prin mai multe evenimente istorice, culminând cu anul 1889, când arhitectul Lecomte de Nouy o demolează, construind forma actuală, departe de cea inițială. Este pictată de Dimitrie Belizarie și sfințită la 12 noiembrie 1933, de către primul patriarh al României Mari, Miron Cristea. Din anul 2009, în Catedrala Arhiepiscopală și Mitropolitană din Târgoviște, sunt așezate spre venerare moaștele Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești (Ungro-Vlahiei). La Târgoviște și-a avut sediul Mitropolia Țării Românești, între anii 1517-1668.

Mânăstirea Stelea (cu hramul Învierea Domnului). Este atestată într-un hrisov din timpul domnitorului Mihnea Turcitul, în anul 1582, prin care acesta întărea o danie făcută mânăstirii de către spătarul Stelea. Actuala biserică a mânăstirii este ctitorită de către Vasile Lucpu, domnitorul Moldovei, în semn de împăcare cu domnul Munteniei, Matei Basarab, de aceea mânăstirea mai este cunoscută și sub numele de ”Mânăstirea Păcii”. În această mânăstire a fost îngropat vel-aga Nicolae, tatăl domnitorului Vasile Lupu. La mânăstirea Stelea a existat și o școală grecească la care au învățat și Grigore Alexandrescu, Ion Heliade Rădulescu și Vasile Cârlova. Grupul de pelerini călărășeni s-a bucurat de cuvântul de învățătură și binecuvântare din partea părintelui Vichentie, starețul mânăstirii.

Mănăstirea Viforâta (cu hramul Sfintul Mare Mucenic Gheorghe și Nașterea Maicii  Domnului) a fost atestată documentar în anul 1530, în timpul voievodului Vlad Vodă al V-lea (Vlad Înecatul). În curtea mânăstirii se află și mormântul ieromonahului Macarie, cel ce a fost teolog și compozitor de muzică psaltică la începutul secolului XIX.

Mănăstirea Dealu (cu hramul Sfânta Ierarh Nicolae și Acoperământul Maicii Domnului). Mânăstirea a fost atestată documentar la 28 martie 1451, în timpul domnitorului Vladislav al II-lea. Pictura a fost realizată de către meșterul Dobromir, în anul 1514, în vremea Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Tot aici, domnitorul Radu cel Mare, întemeiază prima tipografie a Țării Românești, unde vestitul tipograf Macarie va tipări, în limba slavonă, cărțile: Liturghierul (1508), Octoihul (1510) și Evangheliarul (1512). În biserica mânăstirii au fost înmormântați domnitorii: Vlad Dracul (1446), Vladislav al II-lea (1456), Radu cel Mare (1508), Vlad cel Tânăr (1512), Pătrașcu cel Bun (1557, tatăl domnitorului Mihai Viteazul), precum și capul Voievodului Martir Mihai Viteazul (1601). Paraclisul mânăstirii, cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, ridicat în anul 1953, a fost pictat de către Iosif Keber și Părintele Sofian Boghiu de la Mânăstirea Antim.

Mănăstirea Ghighiu  (cu hramul Izvorul Tămăduirii)  unde ne-am închinat și rugat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului-Siriaca (-biserica mare a mănăstirii a fost pictată de Gheorghe Tattarescu în 1864).

La final toți pelerinii au participat la un concurs-evaluare despre cele vizitate, obținând diferite premii, constând în obiecte de colportaj, oferite de organizator.

Încărcați cu darurile Sfântului Duh am pornit spre casele noastre spunând și altora ”cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu” (Mc. 5,19).

A consemnat Preacucernicul Preot Achim C. Vergil-Marian, preot II la Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Municipiul Călărași, Protopopiatul Călărași.

Related Posts

Sari la conținut