Activități metodice demonstrative ale profesorilor de religie în județul Călărași

Ia aminte la tine însuți și la învățătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă. (I Timotei IV, 16)

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, profesorii de religie au avut întâlnirile cercurilor metodice din județul Călărași.

Întâlnirile au cuprins atât vizionarea unor activități didactice, cât și parcurgerea unor materiale cu o tematică specifică disciplinei. Lecțiile deschise au avut rolul de a prezenta un mod realist de abordare a demersului didactic în conformitate cu cerințele și exigențele curriculumului actual, dat fiind contextul actual al societății contemporane.

Lecția cercului metodic Călărași s-a desfășurat la data de 18.11.2021, la Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea. Cu acest prilej, părintele profesor Tudose Nicolae a susținut lecția demonstrativă cu tema Când un om devine creștin. Activitatea s-a remarcat prin atmosfera creată, integrarea aspectelor interdisciplinare și caracterul aplicativ, elevii clasei a III-a fiind ancorați și implicați în activitate. Părintele profesor i-a sfătuit pe elevi să se spovedească și împărtășească în această perioadă de post, împlinind prin fapte învățăturile însușite prin cuvânt la clasă.

La Școala Gimnazială Nr.1 Sărulești Gară, părintele profesor Anca Bogdan a susținut activitatea metodică la clasa a VIII-a intitulată: Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii, la care au participat profesorii de religie din centrul Lehliu. Între obiectivele educaționale urmărite au fost înscrise: evidențierea și promovarea convingerilor și atitudinilor moral-creștine, conștientizarea responsabilităților și a manierei de implicare a tinerilor creștini în viața Bisericii și primirea Sfintei Împărtășanii la dumnezeiasca Sfântă Liturghie. Părintele profesor i-a sfătuit pe elevi despre importanța participării la sfintele slujbe, îndemnându-i să se spovedească și împărtășească în această perioadă.

La Școala Stancea, la data de 25 noiembrie 2021, a avut loc activitatea metodică destinată profesorilor care predau religie ortodoxă în centrul Oltenița. În cadrul activității, doamna profesoară Ozunu Mihaela a susținut la clasa a V-a lecția demonstrativă cu titlul Profetul Moise. Cadrul în care s-a desfășurat activitatea didactică a fost bine pregătit, materialele didactice folosite adaptându-le contextului educațional, sarcinile elevilor fiind precise, etapele lecției desfășurându-se firesc – fapt ce a implicat responsabil elevii. Demersul didactic a inclus folosirea calculatorului și a materialelor educaționale online.

Suporturile curriculare: calculatorul, video-proiectorul și softurile multimedia, precum și alte resurse educaționale online utilizate au întregit demersurile didactice. Profesorii participanți au analizat și evaluat în mod competent demersurile didactice susținute prin analize și discuții constructive. Activitățile metodice și lecțiile demonstrative au avut scopuri multiple privind evidențierea și promovarea convingerilor și atitudinilor moral-creștine, atât de necesare tinerilor de azi.

Demersurile educaționale prezentate au fost coordonate de părintele profesor Spiroiu Mișu, inspector școlar de specialitate, alături de domnul profesor Adin Diaconescu, responsabil Centru Eparhial.

Propovăduiește cuvântul, stăruiește cu timp și fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga-răbdare și învățătura. (II Timotei IV, 2)

A consemnat preot inspector Spiroiu Mișu.

Related Posts

Sari la conținut