Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului în Parohia Independența

„Sfântul Ioan Botezătorul îl
vestește lumii pe Mântuitorul ca Răscumpărător: «Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce
ridică păcatul lumii» (Ioan 1, 29). El îndeamnă la pocăință, recomandă întrajutorarea
între oameni, îi cheamă pe toți să creadă în Domnul nostru Iisus Hristos și arată
superioritatea credinței noi propovăduită de Mântuitorul lumii și recomandă tuturor
o viață smerită”
. Sfântul Ioan spunea: „Eu vă botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce
vine după mine este mai puternic decât mine… Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și
cu foc”.

Astfel, a doua zi după Sfânta și dumnezeiasca
Arătare, adică Botezul Domnului, facem prăznuire de Sfântul Ioan Botezătorul şi
Înaintemergătorul Domnului, cel mai mare dintre profeţi, glasul care strigă în pustie
„gătiţi calea Domnului”, turtureaua pustiei care a binevestit primăvara harului,
făclia Luminii dumnezeieşti, răsăritul ce a vestit pe Soarele Dreptăţii, ca un
înger pământesc şi om ceresc, care stă la graniţa dintre cer şi pământ şi uneşte
Vechiul şi Noul Testament

Credincioşii din Parohia Independenta,
Protopopiatul Călărași au avut bucuria de a sărbătorii hramul bisericii
parohiale, având în mijlocul lor un sobor de preoţi din vecinătate. Alături a
fost și Părintele stareț Noapteș Gherasim de la Mănăstirea Radu Negru unde a
săvârșit slujba Sfintei Liturghii împreună cu ceilalți preoți slujitori.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Părintele Dr. Rafael
Birtașu a rostit un cuvânt de învăţătură despre praznicul sărbătorit. Sfântul Ioan
Botezătorul este cinstit ca fiind cel mai mare Sfânt în Biserica Ortodoxă. Mare
ascet, postitor și rugător, predicator și botezător pe malurile râului Iordan,
Ioan este vestitorul și botezătorul Domnului Iisus Hristos. Sfântul este numit
de Iisus „cel mai mare dintre cei născuți din femei”. Sfântul Ioan Botezătorul a avut menirea
de a pregăti poporul pentru primirea lui Hristos, de a-L descoperi și a-L face
cunoscut lui Israel. Încă de tânăr a fost proroc al pocăinţei, a iubit
 înfrânarea şi viaţa aspră din pustia Iordanului.

Biserica Ortodoxă a fixat mai multe
sărbători pentru prăznuirea sa, între care zămislirea (23 septembrie), ca
botezător (7 ianuarie), ziua naşterii (24 iunie) şi ziua adormirii sale (29
august). La
final, părintele paroh Gheorghe Marcian, a
adresat cuvinte de mulţumire părintelui
staret, preoţilor slujitori, credincioșilor și tuturor celor prezenţi la
această sărbătoare a întregului sat. A multumit familiei Anghel Constantin și
Elena care au sponsorizat acestă sărbătoare cu 250 de pachete și o agapă pentru
preoții slujitori și oficialități.

A consemnat PC Preot Gheorghe Marcian, paroh al parohiei Independența,
Protopopiatul Călărași.

Related Posts

Sari la conținut