Parohia Sfinții Apostoli din Călărași. Pelerini prin Oltenia și Ardeal în luna iulie 2019

Cu
binecuv
ântarea Preasfințitului Părintelui nostru Vincențiu,
Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Parohia Sfinții
Apostoli Petru și Pavel
din Călărași, Protopopiatul Călărași, a organizat
un pelerinaj la mai multe mânăstiri din Oltenia și Ardeal în perioada 08-13
iulie 2019, cu un număr de 57 de pelerini. Au fost vizitate următoarele
obiective cultural-religioase:

Mânăstirea Curtea de Argeș (cu hramul Adormirea Maicii Domnului), din județul Argeș, ctitorie a Sfântului
Neagoe Basarab, Voievod al Țării Românești (Ungro-Vlahiei) între anii
1512-1521. Aici, în ziua de 16 august 1517, a fost canonizat Sfântul Ierarh
Nifon, Patriarh al Constantinopolului și Mitropolit al Munteniei (1500-1505).
În pronaosul bisericii se află mormintele lui Neagoe Basarab, Despinei doamna,
Radu de la Afumați, Carol I, Ferdinand Întregitorul și ale reginelor Elisabeta
și Maria;

Catedrala Arhiepiscopală de la Curtea de Argeș (cu hramul Sfânta
Muceniță Filofteia
). Această catedrală are rol și de necropolă regală. Aici
sunt înhumați regele Mihai I al României și soția sa, Ana. Tot aici sunt
așezate spre venerare moaștele Sfintei Mare Mucenițe Filofteia;

Mânăstirea Cozia (cu hramul Sfânta Treime), din județul Vâlcea. Este atestată documentar din anul
1386, din vremea lui Mircea cel Bătrân (voievod al Țării Românești între anii
1386-1394 și 1397-1418). În pronaosul bisericii mari se găsesc mormintele
voievodului Mircea cel Bătrân și al monahiei Teofana (Teodora), mama lui Mihai
Viteazul;

Mânăstirea Ostrov (cu hramul Nașterea Maicii Domnului), din județul Vâlcea. A fost ctitorită
între anii 1520-1521 de domnitorul Neagoe Basarab și soția sa, Despina. Aici
s-a călugărit Doamna Despina, cu numele de Platonida monahia;

Mânăstirea Turnu (cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Schimbarea la Față a Domnului),
din județul Vâlcea. Biserica veche a fost ridicată în 1676, pe locul alteia din
lemn, de Varlaam, Mitropolitul Țării Românești. Aici s-a nevoit pentru o vreme
și Sfântul Cuvios Ioan Iacov Hozevitul. Tot aici am venerat moaștele
Sfinților Cuvioși Misail și Daniil
, ce au sihăstrit în peșterile rupestre
din jurul mânăstirii Turnu (pomeniți pe data de 5 octombrie);

Catedrala Mitropolitană din Sibiu (cu hramul Sfânta Treime), din județul Sibiu.
Edificiul are ca model Sfânta Sofia din Constantinopol, de dimensiuni mai mici.
Catedrala a fost sfințită în anul 1906 de către ÎPS Ioan Mețianu. În pronaos
sunt depuse spre venerare moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna,
Mitropolitul Ardealului (1864-1873), cel care a înființat peste 800 de școli în
Ardeal, a tipărit Biblia în limba română și a editat ziarul Telegraful Român.
Este prăznuit pe data de 30 noiembrie;

Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia (cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Sfânta Treime), din județul Alba. A fost
construită între anii 1921-1922. Aici, la 15 octombrie 1922, a avut loc
încoronarea regelui Ferdinand I și a reginei Maria. Aici am cinstit o raclă cu
părticele din moaștele mai multor sfinți.

Catedrala Romano-Catolică din Alba Iulia (cu hramul Sfântul
Mihail
) -aici se află mormântul lui Iancu de Hunedoara  (Ioan Corvin) cel care a fost ban al
Severinului între anii 1438-1441, voievod al Transilvaniei între anii
1441-1446, guvernator și regent al Ungariei între anii 1446-1453 și căpitan
general al regatului între anii 1453-1456. El este tatăl regelui Matia Corvin;

Mânăstirea Râmeț (cu hramul Sfinții Apostoli Petru și
Pavel
și Adormirea Maicii Domnului), din județul Alba. Cele mai
recente cercetări plasează vechimea acestei mânăstiri în secolele XII-XIII.
Denumirea de Râmeț provine de la termenul eremiți-pustnicii care
viețuiau în aceste ținuturi, cei care au și construit această vatră monahală.
Biserica a avut și alți ctirori, precum: Radu de la Afumați, Matei/Matia Corvin
și Mihai Viteazul. Aici a funcționat, încă din anul 1762, o școală. În vechiul
local școlar se află astăzi muzeul mânăstirii. Ne-am închinat la moaștele
Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeț
, Arhiepiscop al Transilvaniei în
secolul al XIV-lea, canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în
anul 1992, cu dată de prăznuire 30 iunie;

Schitul Aiud (cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci) din
județul Alba. Biserica-mausoleu a fost ridicată între anii 1992-1994, cu
sprijinul financiar al Asociației Foștilor Deținuți Politici, în memoria
martirilor trecuți prin temnițele comuniste. Locașul a fost sfințit de către
ÎPS Bartolomeu Anania, iar din anul 2005 s-a înființat aici o vatră monahală la
dorința Părintelui Iustin Pârvu de la Mânăstirea Petru Vodă. Pereții bisericii
sunt placați cu panouri de marmură pe care se pot citi numele deținuților ce au
suferit în temnițile comuniste. La exterior, pe acoperișul plat se înalță 7
perechi de cruci, peste care se sprijină o altă cruce, de mari dimensiuni,
orizontală. Aici am venerat o parte din moaștele sfinților martiri români;

Mânăstirea Dumbrava (cu hramul Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie
și Adormirea Maicii Domnului), din județul Alba. A fost
înființată în anul 1996. Aici funcționează un puternic centru socio-cultural,
coordonat de părintele arhimandrit Vasile Crișan, duhovnicul mânăstirii.
Centrul de Servicii Sociale ”Sfânta Veronica” este organizat pe mai multe
secții: Casă de tip familial (copii între 2 și 12 ani), Centrul de deprinderi
pentru viață independentă (copii peste 12 ani), Centrul săptămânal, Centrul
maternal (găzduiește mame cu copii), Școala specială, Casa pentru persoane
vârstnice și cu handicap, Cabinetul stomatologic, Sala de recuperare și altele;

Mânăstirea Bic (cu hramurile Sfânta Treime, Adormirea
Maicii Domnului
și Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul) din
județul Sălaj. A fost înființată în anul 1994. În 1997, din comuna Stâna,
județul Sălaj, este strămutată în incinta mânăstirii biserica de lemn monument
istoric, datată din anul 1778. Pe lângă mânăstire funcționează o grădiniță și o
școală de tip confesional ”Sfântul Pantelimon”, cu internat, pentru copiii
orfani sau cu situație dificilă. De educația și îngrijirea copiilor se ocupă
maicile din obște, îndrumate de maica stareță Stavrofora Marina Lupou. Aici
funcționează și un așezământ pentru bătrânii singuri sau bolnavi;

            –Mânăstirea ”Sfintei Cruci”,
Oradea (cu hramul Adormirea Maicii Domnului și Înălțarea Sfintei
Cruci
), din județul Bihor. A fost înființată în anul 1992. Biserica de
piatră este singura din Transilvania cu program iconografic pe exterior.

            –Mânăstirea Izbuc (cu
hramul Adormirea Maicii Domnului și Izvorul Tămăduirii), din
județul Bihor. Este cea mai veche mânăstire a eparhiei Oradiei. Numele
mânăstirii Izbuc este dat de un izvor din curtea acesteia a cărui apă
izbucnește la anumite intervale. Acest izvor este declarat monument al naturii,
iar apa sa este considerată tămăduitoare. Aici toți pelerinii au participat la
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și s-au bucurat de binecuvântările obștii
monahale, condusă de părintele Mihail, starețul mânăstirii și exarhul
Episcopiei Oradiei;

            –Mânăstirea Crișan (cu
hramul Izvorul Tămăduirii și Duminica Sfinților Români), din
județul Hunedoara. A fost reînființată în anul 1992, după o întrerupere de
aproape 200 de ani. Sunt date care confirmă prezența unei vieți monahale pe
această vatră spirituală încă din secolele XVI-XVII. În pronaosul bisericii
sunt pictate chipurile martirilor neamului românesc: Horea, Cloșca, Crișan și
Avram Iancu;

            Mânăstirea
Prislop
(cu hramul Sfântul Ioan
Evanghelistul
și Înălțarea Sfintei
Cruci
), din județul Hunedoara, este ctitorită, conform tradiției, de către
Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana. Ne-am recules la mormântul Sfântului ArdealuluiIeromonahul Arsenie Boca și am vizitat
peștera unde s-a nevoit Sfântul Cuvios
Ioan de la Prislop
;

Mânăstirea Lainici (cu hramul Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului
), din județul
Gorj, ctitorită, tot după tradiție, de Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, în
secolul al XIV-lea, ce ridică aici un schit din lemn. Aici am primit
binecuvântarea Maicii Domnului prin icoana Grabnic
Ascultătoarea
și ne-am închinat sfintelor moaște ale Sfântului Cuvios Irodion, supranumit Luceafărul Lainiciului sau Luceafărul
Olteniei
. La această mănăstire am servit din cele pregătite de Marta și am fost găzduiți peste noapte.
A doua zi toți pelerinii am participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Mânăstirea Polovragi
 (cu hramul Adormirea Maicii Domnului), din județul Gorj, ctitorită în jurul
anului 1505, de Radu Comisul și Pătru Spătarul. Mânăstirea a fost loc de
organizare a oastei lui Tudor Vladimirescu. Complexul mânăstirii conține și
biserica-bolniță cu hramul Sfântul Ierarh
Nicolae
., ctitorită între anii 1732-1738. Este unica mânăstire din țară a
cărei pictură de pe fațada pridvorului reprezintă o parte din mânăstirile
atonite;

Mânăstirea Bistrița Vâlcii (cu hramul Adormirea Maicii
Domnului
), din județul Vâlcea. Mânăstirea este ctitorie a boierilor
Craiovești, Barbu și frații săi, Pârvu vornicul, Danciu armașul și Radu
postelnicul, din anii 1492-1494. În anul 1497 sunt aduse de la Constantinopol moaștele
Sfântului Grigorie Decapolitu
l (prăznuit pe data de 20 noiembrie). Moaștele
au fost cumpărate de Barbu Craiovescu cu aur de la un turc. Turcul a cerut o
sumă mare de aur, greutatea egală cu cea a moaștelor. Însă a urmat o minune:
așezate pe un taler, într-adevăr, cântăreau greu, dar s-au făcut ușoare când
banul Craiovescu a pus galbenii pe celălalt taler. Acest lucru l-a făcut pe
turc să exclame: ”Vezi, vezi, cum creștin la creștin trage?” La Bistrița a
funcționat prima tiparniță din Țara Românească, a ieromonahului Macarie.
Pictura bisericii este realizată de Tattarescu, în 1850;

Mânăstirea Dintr-un Lemn (cu hramul Nașterea Maicii
Domnului
) din județul Vâlcea. Biserica de lemn este construită în primele
decenii ale secolului al XVI-lea, prin cioplirea unui singur stejar. Icoana
făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de care este legată existența acestui
așezământ monahal, este păstrată în biserica mare. Și:

Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia: a fost
ridicat în anul 1937 din inițiativa Societății ASTRA, cu contribuția populației,
fiind închinat memoriei conducătorilor răscoalei de la 1784-1785, conduse de
Horea, Cloșca și Crișan. Obeliscul a fost inaugurat în prezența regelui Carol
al II-lea al României și a lui Mihai, voievod de Alba Iulia, la 14 octombrie
1937;

            –Casa memorială Traian Dorz
din Livada Beiușului, județul Bihor: Traian Dorz s-a născut la 25 decembrie
1914 în comuna Râturi (azi Livada Beiușului) din comuna Mizieș. A fost poet,
deținut politic, jurnalist și misionar creștin ortodox, făcând parte și conducând
în perioada comunistă întreaga activitate a Asociației Ortodoxe ”Oastea
Domnului”. Scrie peste 15 000 de poezii și alte meditații biblice. Este închis
în mai multe temnițe din țară timp de peste 17 ani. După ce se spovedește și
împărtășește cu Sfintele Taine ale lui Hristos, se mută în lăcașurile cerești,
la 20 iunie 1989, fiind înmormântat în cimitirul din curtea bisericii din
Miziești-Bihor. A fost condus pe ultimul drum pământesc de peste 10 mii de
persoane;

            –Salina Turda: se
găsește în zona Durgău-Valea Sărată din Turda, județul Cluj. 

La toate mânăstirile, pelerinii au asistat la slujbele rânduite, s-au rugat
și au cântat pricesne, precum și troparele hramurilor respective.

În drum spre casă, pelerinii au participat la o evaluare a cunoștințelor
dobândite în cele șase zile de pelerinaj. Toți participanții au fost încântați
de locurile sfinte vizitate, exprimându-și dorința de a reveni pe aceste
meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, pline de credință, istorie și românism.    

La final toți pelerinii au primit din partea organizatorului iconițe,
metaniere, CD-uri cu conținut duhovnicesc, cărți de rugăciuni ș.a..

            (A consemnat Părintele Achim
C.Vergil-Marian, preot II la Parohia Sfinții
Apostoli Petru și Pavel
din Călărași
)

Related Posts

Sari la conținut