CUVÂNT PASTORAL PREACUCERNICILOR PĂRINȚI ȘI DREPT MĂRITORILOR CREȘTINI DIN SFÂNTA EPARHIE A SLOBOZIEI ȘI CĂLĂRAȘILOR

CUVÂNTPASTORAL

PREACUCERNICILORPĂRINȚI ȘI DREPT MĂRITORILOR CREȘTINI DIN SFÂNTA EPARHIE A SLOBOZIEI ȘICĂLĂRAȘILOR,

„De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi,mustră-l pe el între tine şi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pefratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din guraa doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Şi de nu-i va ascultape ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţieca un păgân și vameş.” (Matei 18, 15-17).

Cuvintelerevelate, pline de har divin, ale Sfântului și Slăvitului Apostol șiEvanghelist Matei, sunt actuale și în zilele noastre, mai ales prin îndemnulduhovnicesc spre un echilibru responsabil în viața creștină, prin raportulexprimat între iubire și dreptate, între păcat, căința păcătosului și AdevărulHristos.

Echilibrul întreiubirea și dreptatea divină se pierde în societatea noastră secularizată, maiales prin păcat și neascultare. Prin paradigma valorilor creştine peremptorii,fără ascultare nu se ajunge la mântuire. Având în vedere că atât episcopul,preotul sau diaconul, cât şi orice credincios, are ca sens al vieţii dobândireamântuirii, ascultarea reprezintă o condiţie sinequa non.

Cu durere însuflet, dar și cu responsabilitate pentru turma lui Hristos dată Nouă în grijă,vestim tuturor credincioșilor din urbea Urziceniului și din Episcopia Slobozieiși Călărașilor, faptul că dl. BuzăClaudiu, fost slujitor la parohia SfântaTreime din Urziceni, prin faptele sale îndreptate împotriva Bisericii – ceaUna, Sfânta, Sobornicească și Apostolească, prin lipsa de smerenie, dialog șiascultare exprimate continuu în perioada noiembrie 2016 – martie 2017 și maiales prin voința sa întărită în rău,după numeroasele încercări susținute de autoritățile bisericești eparhialepentru îndreptarea, revenirea și păstrarea sa în comuniune cu BisericaOrtodoxă, a fost supus ultimei pedepse a caterisirii din preoție și a fost întorsîn rândul laicilor. Prin faptele sale, de schismă și neascultare,întărite și asumate în rău, ca un nou Iuda, dl Buză Claudius-a golit de tot harul și lucrarea preoțească.

Caterisireafiind consecința schismei și neascultării continue, dl Claudiu Buză nu mai esteîndreptățit și nici împuternicit de către Biserica Ortodoxă să săvârșeascăsfintele slujbe, nici să poarte sfintele veșminte, fiind întors în rândul laicilor și sfătuit părintește să-și lucrezemântuirea personală, fără să devină piatră de poticnire și ispită fraților încredință.

ArhieriaNoastră, în a cărei grijă canonică și părintească se află și comunitateabisericească a parohiei Sfânta Treimedin Urziceni, aduce cuvânt de pace după învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos: “Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă , nuprecum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să seînfricoşeze.” (Ioan 14, 27); ” Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără decare nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12, 14), îndemnând laresponsabilitate în lucrarea sfântă a mântuirii.

Al vostruArhipăstor și pururea rugător către Domnul,

Slobozia, 24 Februarie 2017

†VINCENŢIU

Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

Related Posts

Sari la conținut