1993-2013

SLUJIRE ŞI DĂRUIRE

DOUĂ DECENII DE MISIUNE CREŞTINĂ ÎN

EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR

Argument

Omul, chip al lui Dumnezeu, a fost și este copleșit de daruri. Între acestea timpul este unul din cele mai de preț. Vremea pe care o primim spre viețuire intră în planul din veci al Tatălui Ceresc, se cristalizează în istorie și devine mărturie la judecată. În acest plan intră și istoria eparhiei noastre. Toate bucuriile, împlinirile, dar și încercările prin care a trecut în cele două decenii de existență se adună, acum, la ceas aniversar, în prilej de mulțumire și rugăciune pentru toată facerea de bine ce a fost asupra noastă.

Din perspectiva chemării tuturor fiilor săi la părtășia binecuvântării, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, prin Sectorul Cultural, propune organizarea unei suite de manifestări, menite să împrospăteze, în inima credincioșilor din hotarele sale, sentimentul apartenenței la Episcopia ce păstorește, prin Chiriarhul său, cele 2 județe din Câmpia Bărăganului.

Manifestările propuse vizează următoarele obiective:

– Propovăduirea învățăturii Bisericii cu privire la noțiunile fundamentale legate de identitatea proprie: Ierarh, Eparhie, preot/monah, parohie/mănăstire, enoriaș/fiu duhovnicesc;

– Prezentarea istoriei eparhiei unui număr cât mai mare de credincioși și promovarea operei mântuitoare, realizate de către Episcopia Sloboziei și Călărașilor, în cele două decenii de existență, cu toate aspectele ce o definesc: duhovnicesc, administrativ, educativ, cultural, ctitorii etc.

– Raportul de comuniune liturgică, dogmatică și spirituală cu întreaga Patriarhie Română;

– Cunoașterea și înțelegerea drepturilor și a îndatoririlor ce decurg din statutul de enoriași ai unei parohii și de fii ai Episcopiei Sloboziei și Călărașilor;

– Promovarea proiectelor Episcopiei și a posibilităților pe care participanții la manifestări le au de a susține aceste proiecte;

– Întărirea legăturilor Episcopiei Sloboziei și Călărașilor cu instituțiile administrative și culturale din cuprinsul său.

Acţiunile principale, propuse pentru a fi organizate la nivelul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor şi de la instalarea primului ierarh sunt următoarele:

I. Editarea şi tipărirea de monografii şi alte lucrări

1. Tipărirea Monografiei Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor și a parohiilor aflate în jurisdicția sa (intitulată Slujire şi dăruire: două decenii de misiune creştină în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor), care va cuprinde istoricul, alături de fotografii, al tuturor bisericilor şi mănăstirilor din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, precum și realizările tuturor sectoarelor de activitate, coordonate direct de către Preasfințitul Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor.

Această monografie este un demers comun pentru toate sectoarele de activitate de la Centrul Eparhial și protopopiate (toți factorii de conducere vor face parte dintr-o comisie ce își va împărți responsabilitățile și sarcinile). Această lucrare va trebui să conțină diferențieri de genul: numărul parohiilor și mănăstirilor în anul 2013, față de anul 1993; realizări economice-administrative, de la înființarea Episcopiei și până în prezent; dovezi ale existenței vieții creștine pe aceste meleaguri încă din cele mai vechi timpuri etc.

Se vor numi responsabili la fiecare Protopopiat, care să colecteze arhivă foto și documente, legate de evenimente importante din viața Eparhiei, detalii cu privire la contextul care a generat înființarea Eparhiei noastre, ridicarea catedralei Episcopale, înființarea unor protopopiate (Lehliu și Fetești) etc.

Prezentarea (lansarea) acestei lucrări se va face cu ocazia sfinţirii picturii Catedralei Episcopale, în ziua de 1 octombrie 2014.

2. Editarea, tipărirea şi lansarea Monografiei Protopopiatului Slobozia; termen de finalizare aprilie 2014; responsabil PC Protopop Dumitru Drăghici;

3. Reeditarea tipărirea şi lansarea Monografiei Protopopiatului Urziceni, la 300 de ani de existenţă; termen de finalizare septembrie 2014; responsabil PC Protopop Bogdan Ionuţ Stancu;

4. Editarea, tipărirea şi lansarea Monografiei Protopopiatului Feteşti; termen de finalizare septembrie 2013; responsabil PC Protopop Marian Pătărlăgeanu;

5. Editarea, tipărirea şi lansarea Monografiei Protopopiatului Călăraşi – 20 de ani de Episcopat şi 180 de ani de atestare documentară a Protopopiatului Călăraşi; termen de finalizare, aprilie 2014; responsabil PC Protopop Ilie Ramon Eugen;

6. Editarea, tipărirea şi lansarea Monografiei Protopopiatului Lehliu; termen de finalizare aprilie 2014; responsabil PC Protopop Bogdan Iamandi;

7. Editarea, tipărirea şi lansarea Monografiei Protopopiatului Olteniţa; termen de finalizare noiembrie 2013; responsabil PC Protopop Marian Necula;

8. Editarea, tipărirea şi lansarea Monografiei Parohiei Plevna, Protopopiatul Lehliu; august 2013; responsabili PC Protopop Bogdan Iamandi şi PC Toma Gabriel;

9. Editarea, tipărirea şi lansarea Monografiei Parohiei Lehliu Gară, Protopopiatul Lehliu; iulie 2013; responsabili PC Protopop Bogdan Iamandi

10. Editarea, tipărirea şi lansarea Monografiei Parohiei Dragoş Vodă, Protopopiatul Lehliu; mai 2014; responsabili PC Protopop Bogdan Iamandi, PC Tipa Gheorghiţă şi PC Preda Daniel;

11. Revista noastră Eparhială, Bărăganul Ortodox, precum şi Almanahul Bisericesc, vor puncta, aşa cum se cuvine, importanţa anilor 2013-2014 pentru credincioşii din judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, prin inaugurarea a 2 rubrici, una cu caracter istoric, cea de-a doua făcând referire la personalități locale sau naționale care au influențat viața religioasă din aceste locuri providențiate de Dumnezeu; responsabil PC Manuel Rusu, consilier cultural;

12. Se va reedita, într-un singur volum, alături de cartea prof. Done Şerbănescu, Inscripţii din judeţul Călăraşi, lucrarea prof. dr. Ştefan Grigorescu, Inscripţii din judeţul Ialomiţa; mai 2014; responsabil PC Manuel Rusu, consilier cultural;

13. Realizarea unei „Cărți de Aur”, intitulată Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor – Două decenii de slujire şi mărturisire a credinţei strămoşeşti, care să conțină, pe parcursul anilor 2013-2014, gânduri deosebite, cu privire la importanța înființării Eparhiei, aparținând diferitelor personalități din lumea bisericească, academică, politică etc. Toate acestea vor fi publicate ulterior; responsabil PC Manuel Rusu, consilier cultural; termen, finele anului 2014;

14. Editarea unei reviste cu tematică religioasă, care să cuprindă poezii, eseuri, referate, activitatea unor personalităţi, având ca temă centrală 20 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.Revista cea mai bună va fi premiată, tipărită într-un anumit tiraj şi difuzată în şcoli; septembrie 2013 – aprilie 2014; responsabili PC Pr. Dragoş Stanciu – Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi PC Pr. Arcadie Puişor – Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi;

15. Tipărirea unei icoane deosebite din Eparhia noastră (de exemplu icoana împărătească, reprezentând pe Mântuitorul Iisus Hristos, în format A3, pe hârtie lucioasă, care să fie oferită, prin intermediul preoților parohi, tuturor școlilor din Eparhie, pentru toate sălile de clasă); pe fiecare icoană va fi imprimat mesajul Slujire şi dăruire: două decenii de misiune creştină în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor. În felul acesta, impactul vizual asupra elevilor și profesorilor va fi unul deosebit, costurile pentru acest demers fiind minime. Înrămarea și expunerea în sălile de clasă ale acestor icoane vor fi responsabilitatea profesorului de religie, în colaborare cu Parohia de care aparține școala. (termen, luna martie a acestui an); responsabili, PC Consilier Cultural Rusu Manuel și PC insp. de religie;

16. Lansarea volumului intitulat Monumente şi inscripţii din biserici – autor: Prof. Dr. Done Şerbănescu, director al Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa din mun. Olteniţa; 27 septembrie 2013 cu ocazia hramului Protopopiatului Oltenița; responsabil PC Consilier Cultural Rusu Manuel și PC Protopop Marian Necula;

Notă: Monografiile Protopopiatelor vor avea un stil unitar; toate detaliile necesare privind formatul, structura și conținutul acestor lucrări vor fi oferite în timp util de către Sectorul Cultural, după ce vor fi avizate în prealabil de Preasfinția Sa.

II. Concerte aniversare

1. Concert de muzică sacră organizat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, la care vor fi invitate Corurile Armonia şi Preludiu ș.a.; 12 iunie 2014, la Mănăstirea Sfinţii Voievozi, Slobozia; responsabil PC Manuel Rusu, consilier cultural;

2. Concert de muzică sacră, organizat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor; 2 februarie 2014, la Catedrala Episcopală; responsabil PC Manuel Rusu, consilier cultural;

3. Concert aniversar al Coralei Sf. Mare Mucenic Mina – Din inimă pentru Mama; 7 martie 2013, la Centrul Socio-cultural Episcopul Damaschin; responsabili PC Protopop Dumitru Drăghici şi PC Secretar Cătălin Stanciu;

4. Concert de muzică sacră, cu participarea Coralei Sf. Mare Mucenic Mina și a invitaților speciali, membrii Coralei Armonia, a Arhiepiscopiei Tomisului; 19 mai 2013; responsabili PC Protopop Dumitru Drăghici şi PC Secretar Cătălin Stanciu;

5. Concert de colinde, organizat de Protopopiatul Feteşti, în perioada sărbătorilor de iarnă; decembrie 2013, la Galeria Lumina din Feteşti, în parteneriat cu Școlile din Ialomița și Călărași; responsabil PC Protopop Marian Pătărlăgeanu;

6. Concerte organizate de Protopopiatul Călăraşi, cu ocazia Sărbătorii Intrarea Domnului în Ierusalim şi a Sărbătorii Naşterii Domnului în anul 2013; responsabil PC Protopop Ilie Ramon Eugen;

7. A III-a şi a IV-a ediţie a Concertului de muzică religioasă Eu sunt învierea şi viaţa, cu participarea corurilor Tronos, Te-Deum Laudamus și Corul Sf. Antim Ivireanul al Protopopiatului Oltenița; 3 mai 2013/8 mai 2014; responsabil PC Protopop Marian Necula;

8. A IX-a şi a X-a ediţie a Spectacolului–Concurs de colinde, poezii şi scenete de Paşti, Lumină din Lumina Învierii; 12 mai 2013/28 aprilie 2014; responsabil PC Protopop Marian Necula;

9. A II-a şi a III-a ediție a Concertului de muzică religioasă Hristos Se naște, Slăviți-L!; 14 decembrie 2013/13 decembrie 2014; responsabil PC Protopop Marian Necula;

10. A X-a şi a XI – a ediţie a Spectacolului – Concurs Deschide-ţi inima, creştine!, spectacol cu prezentare de poezii, colinde şi scenete de Crăciun; 15 decembrie 2013/14 decembrie 2014; responsabil PC Protopop Marian Necula;

11. Concerte organizate de Protopopiatul Lehliu, la care vor fi invitate coralele din Episcopia noastră şi din alte eparhii; octombrie 2013 și octombrie 2014; responsabili PC Protopop Bogdan Iamandi şi PC Gheorghiţă Tipa;

12. Festivalul Tradiţii şi obiceiuri în spaţiul ialomiţean – manifestare culturală cu ansamblurile folclorice: Luciu, Făcăeni şi Giurgeni, organizată la Oraşul de Floci –Giurgeni, de Protopopiatul Feteşti; iulie 2013; responsabil PC Protopop Marian Pătărlăgeanu;

13. Concurs local cu ansambluri populare formate din copii de la şcolile din Ialomiţa şi Călăraşi; mai 2014; responsabili PC Pr. Dragoş Stanciu – Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi PC Pr. Arcadie Puişor – Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi;

III. Expoziţii

1. Expoziţie concurs de icoane, ediţia a III-a, închinată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi maica sa Elena, organizată de Episcopia noastră, în colaborare cu Centrul Cultural Ionel Perlea. Se va înscrie în Regulamentul concursului o secţiune specială, care va avea în vedere reprezentarea prin diferite metode grafice, inclusiv pictură, a unor biserici, mănăstiri şi chipuri de clerici din Eparhia noastră; mai 2013; responsabili PC Manuel Rusu, consilier cultural şi PC Constantin Pătraşcu, inspector pentru catehizare;

2. Expoziția de pictură bisericească Înălțarea lui Hristos, organizată de Protopopiatul Slobozia; 13 iunie 2013; responsabil PC Protopop Dumitru Drăghici şi asistent social Anastasia Pătraşcu;

3. Expoziţie-muzeu cu obiecte bisericeşti organizată la Oraşul de Floci, de Protopopiatul Feteşti, în colaborare cu Consiliul Judeţean Ialomiţa; iunie 2013; responsabil PC Protopop Marian Pătărlăgeanu;

4. A IX-a şi a X – a ediţie a Expoziţiei de icoane, ouă încondeiate şi ornamente de Paşti Lumină din Lumina Învierii; 29 aprilie 2013/14 aprilie 2014; responsabil PC Protopop Marian Necula;

5. Expoziţiei de ouă încondeiate şi ornamente de Paşti, organizată de Protopopiatul Slobozia; mai 2013; responsabil PC Protopop Dumitru Drăghici şi asistent social Anastasia Pătraşcu;

6. Expoziţie fotografică Slujire şi dăruire: două decenii de misiune creştină în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor; septembrie 2014; responsabili PC Manuel Rusu, consilier cultural , arhidiac. Nicuşor-Silviu Dascălu, consilier mass-media şi comunicare, şi PC Constantin Pătraşcu, inspector pentru catehizare;

8. Vernisaj la Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, Mărturii creştine fotografice, privind viaţa creştină la Dunărea de Jos – expoziţie organizată de Protopopiatul Călăraşi, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Călăraşi, în care va fi prezentat un material fotografic cu bisericile din cuprinsul Protopopiatului Călăraşi; responsabil PC Protopop Ilie Ramon Eugen;

IV. Simpozioane, conferinţe şi sesiuni de informare

1. Simpozion ştiinţific, organizat de Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, la care vor fi invitaţi să participe profesori universitari de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, doctori în istorie, specialişti de la Arhivele Statului, pentru a susţine referate în legătură cu începuturile vieţii creştine pe aceste meleaguri, precum şi personalităţi locale care au marcat istoria întregii ţări; 30 septembrie 2013, la Centrul Socio-cultural Episcopul Damaschin; responsabili PC Manuel Rusu, consilier cultural, şi PC Constantin Pătraşcu, inspector pentru catehizare;

2. Conferința pastorală din toamna anului 2013 va fi dedicată întru totul acestui moment aniversar. Ea va reuni protopopiatele din judeţul Călăraşi, în sala Barbu Știrbei a Consiliului Județean Călărași şi pe cele din judeţul Ialomiţa, în Municipiul Slobozia ( sala Casei de Cultură Municipale). Se va întocmi un plan cadru care va urmări, în primul rând, participarea tuturor părinților protopopi, care vor fi referenți, prezentând creșterea fiecărui protopopiat, de la înființare și până în prezent, având în vedere o împărțire pe sectoare de activitate (cultural, administrativ, economic și social-misionar); responsabil PC Manuel Rusu, consilier cultural;

3. Susţinerea unor sesiuni de informare în cadrul liceelor din Municipiul Urziceni, având ca temă Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor la ceas aniversar – 20 de ani de activitate; aprilie 2013; responsabili PC Protopop Bogdan Ionuţ Stancu şi PC Minea Daniel Mirel;

4. Simpozion de comunicări, adresat profesorilor de religie şi preoților, cu tema: Chiriarhul şi Eparhia – rostul lor în iconomia mântuirii; octombrie 2013; responsabili PC Pr. Dragoş Stanciu – Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi PC Pr. Arcadie Puişor – Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi;

5. Simpozion Naţional cu participare indirectă. Consiliul Judeţean Ialomiţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Seminarul Teologic Ortodox Sf. Ioan Gură de Aur – Slobozia organizează, în data de 13 noiembrie 2013, prima ediţie a Simpozionului Naţional Bărăganul românesc – între sacru şi profan, cu temele: Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor – două decenii de existenţă şi Sf. Împărați Constantin şi mama sa Elena – modele ale cârmuirii creştine.

Simpozionul, organizat pe două secțiuni, este adresat elevilor din clasele de liceu de la Seminariile Teologice, Liceele Teologice, Liceele Teoretice şi Vocaţionale din ţară, coordonaţi de un profesor. Responsabili pentru această activitate vor fi PC Gabriel Badea, director al Seminarul Teologic Ortodox Sf. Ioan Gură de Aur – Slobozia, PC Pr. Dragoş Stanciu – Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi PC Pr. Arcadie Puişor – Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi;

6. Organizarea şi desfăşurarea a 12 Seminarii de promovare a activității social-filantropice desfăşurate în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, de către Sectorul Social Misionar, în perioada mai – decembrie 2013; responsabil D-na Eugenia Popescu, consilier social-misionar;

7. Organizarea şi desfăşurarea a două Conferințe județene cu tema Modele de bune practică din asistenţa socială desfăşurată în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, de către Sectorul Social Misionar, în perioada septembrie – decembrie 2013, la Slobozia şi Călăraşi; responsabil D-na Eugenia Popescu, consilier social-misionar;

8. Sesiune de informare, organizată de Protopopiatul Lehliu, în colaborare cu Liceul Alexandru Odobescu şi Grupul Şcolar din Fundulea – prezentarea Episcopiei noastre şi a realizărilor importante ale acesteia; septembrie-octombrie 2013; responsabil PC Protopop Bogdan Iamandi;

9. Serile duhovniceşti Şapte Cuvinte – întâlniri cu tinerii din Protopopiatul Olteniţa şi discuţii pe teme cultural-religioase; septembrie-decembrie 2013 şi 2014; responsabil PC Protopop Marian Necula;

V. Sfinţiri de catedrale, biserici, sedii de Protopopiate şi slujbe arhiereşti

1. Sfinţirea picturii Catedralei Episcopale; Înălţarea Domnului – 1 octombrie 2014; responsabili, angajaţii Centrului Eparhial şi ai Catedralei Episcopale;

2. Sfinţirea picturii Catedralei Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Urziceni, lăcaş de cult ridicat în această perioadă; noiembrie 2013, responsabil Pc Protopop Bogdan Ionuţ Stancu;

3. Sfinţirea sediului Protopopiatului Feteşti; 30 noiembrie 2013 – Sf. Ap. Andrei – hramul Protopopiatului Fetești; responsabil PC Protopop Marian Pătărlăgeanu;

4. Slujbă arhierească la biserica Parohiei Munteni Buzău II, în data de 10 februarie 2013 – această parohie aniversează 20 de ani de la înființare; responsabil PC Protopop Dumitru Drăghici;

5. Târnosire de biserică: Amara II (noiembrie 2013) și Traian II; responsabil PC Protopop Dumitru Drăghici;

6. Inaugurări (sfințiri) de Centre Sociale: Parohia Nașterea Maicii Domnului Slobozia – 8 septembrie 2013 și Parohia Munteni Buzău II – primăvara 2014; responsabil PC Protopop Dumitru Drăghici;

7. Sfințiri lucrări de restaurare pictură sau pictură „din nou”: Parohia Perieți – iunie 2013, Parohia Amara II, noiembrie 2013, Parohia Căzănești – 2014, Parohia Sf. Gheorghe – Slobozia – 2014; responsabil PC Protopop Dumitru Drăghici;

8. Slujbă arhierească în Parohia Scânteia, Protopopiatul Slobozia; 10 martie 2013; responsabil PC Protopop Dumitru Drăghici;

9. Târnosirea bisericii Sf. Nicolae Urziceni; august 2014; responsabili Pc Protopop Bogdan Ionuţ Stancu şi PC Pr. Paroh Ovidiu Dincă;

10. Slujbă arhierească la Parohia Răzvani, Protopopiatul Lehliu -100 de ani de la târnosirea bisericii Parohiale; august 2013; responsabil PC Protopop Bogdan Iamandi;

11. Sfinţirea centrului socio-cultural din Parohia Gostilele – 525 de ani de la atestarea documentară a bisericii din Gostilele; septembrie 2013; responsabil PC Protopop Bogdan Iamandi;

12. Târnosirea bisericii din Parohia Măgureni-Sănduliţa – 10 ani de la punerea pietrei de temelie a acestui sfânt lăcaş; octombrie 2013; responsabil PC Protopop Bogdan Iamandi;

13. Slujba arhierească şi sfinţirea capelei mortuare la Parohia Fundulea Centru, Protopopiatul Lehliu; martie-aprilie 2014; responsabil PC Protopop Bogdan Iamandi;

14. Sfinţirea Centrului Social al Parohiei Belciugatele, Protopopiatul Lehliu, mai 2014; responsabil PC Protopop Bogdan Iamandi;

15. Sfinţirea lucrărilor de renovare şi pictură la Parohia Frăsinetul de Jos, Protopopiatul Lehliu -150 de ani de la atestarea bisericii Parohiale; august 2014; responsabil PC Protopop Bogdan Iamandi;

16. Târnosirea bisericii din Parohia Solacolu, Protopopiatul Lehliu; septembrie 2014; responsabil PC Protopop Bogdan Iamandi;

17. Slujbe arhiereşti în Protopopiatul Feteşti, la Parohiile: Perişoru (30 ianuarie 2013), Pietroiu (17 februarie 2013), Borduşani (2 iunie 2013), Borcea II (16 iunie 2013); responsabil PC Protopop Marian Pătărlăgeanu;

18. Slujbă arhierească la Parohia Înălțarea Domnului – Eroi, Oltenița; 3 martie 2013; responsabil PC Protopop Marian Necula;

19. Resfinţirea Bisericii Parohiei Sf. Nicolae Olteniţa, Protopopiatul Olteniţa, și serbarea a 160 de ani de la înfiinţarea municipiului Olteniţa, 23 aprilie 1853; 23 aprilie 2013- 19 mai 2013; responsabil PC Protopop Marian Necula;

20. Slujba arhierească la Parohia Sohatu, Protopopiatul Olteniţa – septembrie 2013; responsabil PC Protopop Marian Necula;

21. Slujba arhierească la Parohia Chiselet, Protopopiatul Olteniţa – octombrie 2013; responsabil PC Protopop Marian Necula;

22. Hramul Protopopiatului Olteniţa – 27 septembrie 2013; responsabil PC Protopop Marian Necula;

23. Slujbă arhierească la Parohia Nana, Protopopiatul Olteniţa – 4 mai 2014; responsabil PC Protopop Marian Necula;

24. Slujbă arhierească la Parohia Fundeni, Protopopiatul Olteniţa – 25 mai 2014; responsabil PC Protopop Marian Necula;

25. Slujbă arhierească la Parohia Progresu, Protopopiatul Olteniţa – 5 octombrie 2014; responsabil PC Protopop Marian Necula;

26. Resfinţirea Bisericii Parohiei Odaia Vlădichii, Protopopiatul Olteniţa – anul 2014; responsabil PC Protopop Marian Necula;

27. Hramul Protopopiatului Olteniţa – 27 septembrie 2014; responsabil PC Protopop Marian Necula;

VI. Activităţi catehetice, concursuri şi pelerinaje

1. Concursul de cunoştinţe catehetice Creştinii în Biserică împreună cu Hristos, organizat în 3 etape: parohie, protopopiat şi Eparhie; perioada septembrie 2013 – mai 2014; responsabil PC Constantin Pătraşcu, inspector pentru catehizare;

2. Prezentarea învăţăturii despre ierarhia bisericească în cadrul a două cateheze speciale, organizate de fiecare Parohie din cuprinsul Eparhiei noastre; responsabil PC Constantin Pătraşcu, inspector pentru catehizare;

3. Prezentarea istoriei Eparhiei şi a principalelor activităţi catehetice organizate, de la înființarea Biroului de Catehizare şi până în prezent, în cadrul a 6 cercuri catehetice, organizate la nivel de Protopopiate; aprilie – octombrie 2013; responsabili PC Constantin Pătraşcu, inspector pentru catehizare şi PC responsabili pentru catehizare de la fiecare Protopopiat;

4. Organizarea unei tabere catehetice Un colţ de rai, la care să participe copiii din Ialomiţa şi Călăraşi, premiaţi la diferitele concursuri dedicate lor (etapele finale); iunie – iulie 2014; responsabili: Arhim. Rafail Mâţ, PC Constantin Pătraşcu, inspector pentru catehizare, PC Pr. Dragoş Stanciu – Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi PC Pr. Arcadie Puişor – Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi;

5. Organizarea unei excursii pentru copiii de la Grupul de Cateheză Muguri de lumină al Protopopiatului Urziceni. Vor fi vizitate Centrul Eparhial, Seminarul Teologic şi Catedrala Episcopală Înălţarea Domnului din Municipiul Slobozia; iulie 2013; responsabil PC Pr. Secretar Berbec Aurel;

6. Susţinerea unei seri catehetice în Catedrala Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Urziceni, având ca invitaţi speciali persoane care au militat pentru înfiinţarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor; mai 2013; responsabil PC Protopop Bogdan Ionuţ Stancu;

7. Realizarea unui album al Cercului de pictură Sf. Apostol Luca, cu prilejul împlinirii a cinci ani de activitate a Cercului; noiembrie 2013; responsabil Coordonator Berbec Victoriţa;

8. Pelerinaje pentru copii şi tineri, organizate de fiecare Protopopiat (cel puţin două la fiecare Protopopiat), având ca obiective: Catedrala Episcopală, principalele mănăstiri din cuprinsul Eparhiei noastre, Seminarul Teologic Ortodox Sf. Ioan Gură de Aur, Slobozia, biserici monument istoric, ş.a.; aprilie – octombrie 2013 şi aprilie – octombrie 2014; responsabili PC Manuel Rusu, consilier cultural, PC Constantin Pătraşcu, inspector pentru catehizare, PC Protopopi şi PC responsabili pentru catehizare, pcuv. Arhim, Rafail Mîț, exarhul mănăstirilor și schiturilor;

9. Concurs de creație literară, structurat pe două secțiuni:

– Elevi

– Profesori

Tema concursului: „Bărăganul ortodox” (în şcoli se vor trimite precizări complete şi se va întocmi un regulament: poezie, proză, criterii de jurizare, etc.); septembrie 2013 – aprilie 2014; responsabili PC Pr. Dragoş Stanciu – Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi PC Pr. Arcadie Puişor – Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi;

10. Lăcaşuri de cult prin ochi şi mâini de copil – Concurs de machete ale unor biserici reprezentative din Eparhie; septembrie 2013 – aprilie 2014; responsabili PC Pr. Dragoş Stanciu – Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi PC Pr. Arcadie Puişor – Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi;

VII. Realizarea de materiale multimedia

1. Realizarea unui banner aniversar, care să fie postat pe prima pagină a site-urilor Episcopiei şi Protopopiatelor; responsabil Arhid. Nicuşor – Silviu Dascălu, consilier mass-media;

2. Realizarea unei producţii video dedicată aniversării care să fie prezentată în anul 2014; responsabil Arhid. Nicuşor – Silviu Dascălu, consilier mass-media;

3. Realizarea unei producţii video, dedicată Catedralei Episcopale, care să fie prezentată cu ocazia sfinţirii picturii acesteia; responsabil Arhid. Nicuşor – Silviu Dascălu, consilier mass-media;

4. Lansare unui CD cu Colinde și piese religioase de către Corala Sf. Mare Mucenic Mina a Protopopiatului Slobozia; noiembrie 2013; responsabili PC Protopop Dumitru Drăghici şi PC Secretar Cătălin Stanciu.

[files]

Related Posts

Sari la conținut